TSB PROJECT


Projekčná kancelária vznikla v roku 2008, ako projekčná skupina pod vedením Ing. Maroša Salvu. Prvotné začiatky už siahajú do roku 2003 kedy Ing. Maroš Salva získal titul ,,inžinier" na STU Bratislava. Odvtedy pôsobil vo firmách Hycoop Bratislava, Intrel Liptovský Mikuláš, Aquapark Tatralandia a Stavebný úrad Liptovský Mikuláš. Projekčnú činnosť v odbore - architektúra, tvorí Matej Salva. Začiatok jeho činnosti bol pod dohľadom Ing. arch. Igora Maťaťu, neskôr pôsobil v spoločnosti Barényi a Dzúr architekti. V roku 2010 začal naplno pôsobiť v spoločnosti TSB PROJECT. 

Spoločnosť TSB PROJECT sa primárne zaoberá procesom prípravy projektov, od poradenstva, cez vypracovanie štúdie, projektu pre územné rozhodnutie(rozhodujúci pre potvrdenie možnosti realizácie investičného zámeru), projektu na stavebné povolenie a projektu na realizáciu stavby s kompletnými výkazmi výmer a prehľadne spracovaným rozpočtom. Naša kancelária disponuje oprávnením na odborné projektovanie činností:

  •  4964*I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 
  •  Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie (bez plynovodov) 
  •  4964*I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb vodohospodárske stavby